Palvelut

Asiantuntemusta ja ratkaisuja elämänkaaren eri käänteissä

Palvelut

Asianajotoimisto Liakka Oy on erikoistunut perhe- ja jäämistöoikeudellisiin toimeksiantoihin, oikeudenkäynteihin ja sovitteluihin. Kaikki toimeksiannot räätälöidään asiakkaan tilanteen ja toivomusten mukaan.

Olethan yhteydessä, niin selvitetään, miten voimme olla parhaiten avuksi sinulle. Tavoitat meidät puhelimitse, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella. Pyrimme vastaamaan yhteydenottoon saman päivän aikana.

Perheoikeus

Avioerot ja ositukset

Avustamme ja neuvomme yhteiselämän päättymiseen liittyvissä kysymyksissä: avio- ja avoeroissa, osituksissa ja erotteluissa. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen eroon liittyvistä kysymyksistä, tavoitteena on ratkaista erimielisyydet kustannustehokkaasti ja asiakkaan etu huomioiden. Toimeksianto räätälöidään aina asiakkaan tilanteen ja toivomusten mukaisesti sekä huomioiden asioiden inhimillinen puoli.

Toimimme myös käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana.

Lasten asiat

Avustamme kaikissa lapsiin liittyvissä asioissa, joihin lukeutuvat lapsen huolto, asuminen, tapaamisoikeus, elatus, isyys sekä sopimusten ja päätösten täytäntöönpano. Puoleemme voi kääntyä, mikäli vanhemmat eivät keskenään saavuta yhteisymmärrystä lapsen edun mukaisesta ratkaisusta erotilanteessa tai olosuhteiden muuttuessa.
 
Olemme kokeneita neuvottelijoita ja avustajia sekä oikeudenkäynneissä että sovitteluissa. Hahmotamme asiakkaan kannalta toimivimmat ratkaisut haastavimmissakin tilanteissa ja pyrimme kauaskantoisiin sekä kestäviin ratkaisuihin. Sovinnollisen lopputuloksen löytäminen on monesti lapsen etu.

Edunvalvonta-asiat

Olemme apuna edunvalvontaprosessissa henkilölle, jolle haetaan edunvalvontaa tai henkilölle, joka hakee toista edunvalvojaksi. Neuvomme ja laadimme tarvittavat dokumentit sekä toimimme prosessiedunvalvojana. Toimimme myös edunvalvontavaltuutettuna.

Perintöoikeus

Kuolinpesän selvitys ja perinnönjaot

Hoidamme kuolinpesien selvitykseen ja jakoon liittyviä toimeksiantoja. Avustamme perunkirjoituksissa ja toimimme kuolinpesän osakkaan neuvonantajana kaikissa pesänselvitystä ja -jakoa koskevissa asioissa. Hoidamme lisäksi Suomen rajat ylittäviä kuolinpesä kysymyksiä ja selvityksiä. Toimimme myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana.

Testamentit ja jäämistösuunnittelu

Laadimme juridisia asiakirjoja kuten testamentteja, avioehtoja ja lahjakirjoja. Neuvomme lisäksi jäämistön verosuunnittelussa ja hoidamme testamentteihin liittyviä moitteita ja erimielisyyksiä.

Rikos- ja riita-asiat

Hoidamme myös rikos- ja riita-asioita. Hoidamme toimeksiantoja lähinnä silloin kun ne liittyvät toimeksiantoon perhe- tai perintöoikeudellisessa asiassa. Avustamme riita-asioissa löytämään ratkaisun erimielisyyteen joko sovittelun tai tuomioistuimen kautta. Rikosasioissa avustamme sekä vastaajia että asianomistajia prosessin eri vaiheissa.

Palkkiot

Ensimmäinen yhteydenotto on maksuton. Selvitämme alkuneuvotteluissa mahdollisuutesi joko oikeusturvaan tai oikeusapuun.
 
Yksityishenkilön kotivakuutukseen sisältyy usein oikeusturvavakuutus, joka voi korvata asian käsittelystä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut. Henkilö voi olla oikeutettu myös oikeusapuun, jolloin asian hoitamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan korvata joko kokonaan tai osittain valtion varoista.
 
Toimistomme hinnoittelu perustuu aikaveloitukseen. Tuntiveloitus yksityishenkilölle on toimeksiannosta riippuen 230 – 260 €/h + alv 24 %. Asiakirjojen laadinnassa voimme sopia myös kiinteän hinnan silloin kun pystymme arvioimaan työhön kuluvan ajan.